english
românã
INM
Institutul National de Metrologie
Momentan nu sunt noutati.
PUBLICATII

METROLOGIE: AN 2006

Index de autoriNumar curent20132012201120102009200820072006

 

 

•  METROLOGIE 1-4/2006

CUPRINS

Cuvântul editorului şef


•  Dragoş BOICIUC, Ana POPESCU, Cristina GRIGORE, Activitatea Institutului Naţional de Metrologie în anul 2005
•  Nicolae ILIOIU, Date privind vechimea şi locul unde a fost descoperită măsura de lungime geto-dacă „Palmus”
•  Alexandru DUŢĂ, Contribuţii la realizarea şi caracterizarea metrologică a unui etalon primar pentru unghiuri plane mici
•  George-Florian POPA, Modernizarea bazei de etaloane naţionale utilizate la verificarea metrologică a basculelor pod pentru vagoane de cale ferată - un proces ce nu mai poate fi amânat
•  Sorin GREŞIŢĂ, Camelia PĂTRUNĂ, Etalonarea traductoarelor de presiune. Metode de măsurare
•  Carmen Ionescu GOLOVANOV, Sorin Dan GRIGORESCU, Nicolae TROGMAER, Ioana Izabella ODOR, Aspecte privind implicarea metrologiei legale la măsurarea puterii/energiei reactive în sistemul electroenergetic
•  Dumitru DINU, Consideraţii privind scările de temperatură
•  Mihail Leonard DONA, Valentin PĂTĂŞANU, Driver pentru automatizarea procesului de măsurare a tensiunii termoelectromotoare generată de termocuplurile de referinţă
•  Dumitru Marius NEAGU, Determinarea teoretică a creşterii temperaturii ţesuturilor biologice în prezenţa radiaţiei electromagnetice
•  George-Victor IONESCU, Ana POPESCU, Factorii care influenţează semnificativ incertitudinea de măsurare a umidităţii cerealelor şi evaluarea efectelor acestora
•  Mirela ANGHEL, Trasabilitatea în măsurările de concentraţie de alcool din aerul alveolar expirat

Din istoria unităţilor de măsură şi a etaloanelor
•  Elena DUGHEANU, Echivalenţa dintre unităţile de măsură arhaice şi unităţile SI ale lungimii şi ariei
•  Gheorghe P. ISPĂŞOIU, Surse etalon de radiaţie optică. Etaloane primare de lumină utilizate până la adoptarea corpului negru la temperatura de solidificare a platinei ca etalon primar

Unităţi de măsură legale în România
•  Unităţi SI fundamentale
•  Unităţi SI derivate
•  Unităţi din afara SI admise a fi utilizate împreună cu SI
•  Prefixe SI

Aniversări şi omagieri ale unor personalităţi de seamă din România şi din lume în domeniul ştiinţei măsurărilor
•  Omagiu lui ŞTEFAN C. HEPITES la 155 ani de la naştere
•  NICOLAE ILIOIU a împlinit venerabila vârstă de 95 ani
•  Zi aniversară pentru academicianul MARIUS SABIN PECULEA
•  Omagieri ale unor personalităţi de seamă din lume şi din România în domeniul ştiinţei măsurărilor

Teze de doctorat în domeniul metrologiei susţinute în INM, în anul 2006
•  George-Victor IONESCU, Contribuţii la caracterizarea metrologică a etaloanelor primare şi secundare de umiditate a materialelor solid
•  Livia DRAGOMIR, Metode de evaluare a incertitudinii de etalonare în diseminarea unităţii de măsură a tensiunii electrice

•  Sesiuni ştiinţifice ale EUROMET în România, în anul 2005
•  Documente normative de referinţă
•  Noutăţi editoriale

Reproducerea sub orice formă a articolelor publicate în revista „Metrologie” trebuie să fie supusă aprobării scrise prealabile a BRML-INM. Încălcarea acestei cerinţe va fi sancţionată conform prevederilor legii.

Coperta 1: Comparator electronic de masă - echipament auxiliar al Kilogramului prototip naţional al României
Coperta 4: Schemă de ierarhizare după exactitate a aparatelor pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor

[chapter]

 

0390510
VIZITATORI

128 azi - 1 online
www.inm.ro
Copyright ©2004 Institutul National de Metrologie. Web design: Web design, creare site, promovare site Webart